Τι Κάνουμε

Ένα επισκέψιμο Κυκλαδίτικο αγρόκτημα βιολογικής πολυκαλλιέργειας
που αναδεικνύει την τοπική χλωρίδα, παράγει προϊόντα και τα εμπορεύεται