Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Διακινείται από το 2017 στην τοπική αγορά.