Προϊόντα στο Κτήμα

Ελιές, Κρίταμο, Φρούτα, Λαχανικά Εποχής
Μπορείτε να τα προμηθευτείτε κατά την επίσκεψη σας στο Βιολογικό Αγρόκτημα Κτήμα Καμάρανθο